بسم الله الرحمن الرحیم

https://t.me/yazdmy

#ايران_را_بايد_ديد

تمام بناها و آثار ايراني در فهرست ميراث جهاني

شهر تاريخي يزد، به عنوان نخستين شهر تاريخي ايران و بيست‌ودومين اثر تاريخي کشور در فهرست ميراث جهاني يونسکو به ثبت رسيد.

وبلاگ نرم افزار

وبلاگ نرم افزار